Župnija Zgornji Tuhinj je rimskokatoliška teritorialna župnija dekanije Kamnik nadškofije Ljubljana.

Tuhinj se v urbarju iz okoli leta 1400 omenja kot sedež župe z vsaj dvanajstimi kmetijami. Takrat se omenja tudi Tuhinjska planina. Župnija se omenja prvič leta 1404, ko je v neki listini za Hruševko rečeno, da leži v tuhinjski župniji. V naselju stoji cerkev svete Marije Vnebovzete iz 15. stoletja. Višje na pobočju stoji obnovljena cerkev svetega Vida.

Župnija Zgornji Tuhinj sedaj vključuje vasi Cirkuše, Češnjice, GoliceČrni Vrh, Laze, Liplje, Mali Hrib, Stara selaVeliki Hrib in Zgornji Tuhinj.

 

nalagam novice...